Onroerend goed

Bij transacties met onroerend goed krijgt u vroeg of laat te maken met de notaris. Zij maakt een akte op en verzorgt de inschrijving van de akte bij het kadaster. De notaris regelt en coördineert ook het geldverkeer tussen de partijen en de betrokken hypotheekbank(en).
Notariaat Oldenampsen begeleidt onroerend goed transacties van bestaande appartementen, bestaande eengezinswoningen, nieuwbouw, bedrijfsobjecten en beleggingsobjecten.

Meer info Meer info

 

Familiezaken

Op veel rechtsgebieden heeft de notaris speciale bevoegdheden. Dat geldt ook voor het familierecht. Zo heeft de wetgever bepaald dat de notaris als onafhankelijk en onpartijdig adviseur bijvoorbeeld:

  • huwelijksvoorwaarden kan opstellen; zeker bij een eigen zaak of ongelijke vermogens van de aanstaande echtgenoten een bespreking waard.
  • testamenten kan opstellen; uw laatste wil is wet.

Meer info Meer info

 

Bedrijven en verenigingen

Notariaat Oldenampsen is op het gebied van het ondernemingsrecht de partner van de ondernemer, die een gedegen juridisch advies zoekt. Het kan daarbij gaan om veel voorkomende procedures, zoals de oprichting van een BV of de overdracht van aandelen. Het kan echter ook gaan om meer specifieke procedures.

Meer info Meer info

 

Estate planning

Notariaat Oldenampsen stelt bij het opstellen van een estate plan de vraag 'als u morgen komt te overlijden, wat gebeurt er dan op grond van uw huidige testament?' Vervolgens inventariseert zij uw eisen en wensen en de mogelijkheden. Dit leidt tot een plan van aanpak waarin testament, huwelijksvoorwaarden en, eventueel, vermogensoverdracht bij leven betrokken worden. Tevens kan er een plan voor schenkingen en overdracht worden opgesteld.

Meer info Meer info