Estate planning

'Estate' is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. De druk van het successierecht die rust op de overgang van het te vererven vermogen kan behoorlijk opgelopen.

Bij de besprekingen over estate planning is geld vaak eigenlijk niet het gespreksonderwerp. Natuurlijk, iedereen wil z'n opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan erfgenamen. Maar het gaat vooral over zaken die mensen na aan het hart liggen: een levenspartner, kinderen, kleinkinderen, een eigen huis of het eigen bedrijf. Dat noemen ze 'een rijk bezit' en ze roepen onze hulp in om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. Wij zetten onze deskundigheid graag in om maatwerk te leveren.

De belangrijkste instrumenten van een goede estate planning zijn: