Notariaat Oldenampsen bij:

Notariaat Oldenampsen bij bestaande bouw

Bij het kopen en op naam verkrijgen van een woning komt veel kijken. Wij nemen u hierbij veel zorg uit handen.

Wij geven heldere informatie over de stappen die er moeten worden gezet en geven vooraf duidelijk aan op welke kosten u moet rekenen. Indien u een makelaar hebt ingeschakeld en/of een hypotheekadviseur stemmen wij de voortgang van uw dossier ook met hen zoveel mogelijk af. U ontvangt tijdig ontwerpakten met de bijbehorende notarisafrekening.

Indien u dit wenst adviseren wij u tevens over de vraag of het opmaken van testamenten of een samenlevingscontract verstandig is.

Wij zijn u graag van dienst bij:

"Het komt helaas voor dat een woning niet netjes door verkoper is opgeleverd of dat er gebreken zijn die de koper niet kende. Notariaat Oldenampsen neemt uw zorg serieus en probeert in een oplossing te bemiddelen."
 

Notariaat Oldenampsen bij nieuwbouw

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning is de papierwinkel nog groter dan bij het kopen van een bestaande woning. Vaak is vooraf niet bekend wanneer de bouw start en wanneer u de kavel op uw naam kunt afnemen. De notarisafrekening ziet er heel anders uit dan bij een bestaande woning en de hypotheekbank houdt vaak een bouwdepot aan waaruit de nog niet vervallen bouwtermijnen betaald gaan worden.

Wij adviseren u tijdig omtrent het wettelijke opschortingsrecht (de 5%-regeling) en omtrent andere bijzonderheden uit de koop-aannemingsovereenkomst.

Wij zijn u graag van dienst bij:

Notariaat Oldenampsen bij appartementsrechten

Een appartementsrecht is het recht om een gedeelte van een gebouw zelfstandig te gebruiken. Het kan gaan om een woonappartement, bedrijfsruimte of parkeerplaats.

Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het gehele gebouw. Samen vormen zij de verplichte Vereniging van Eigenaars. Tenzij anders vermeld in de akte van splitsing, mag iedere appartementseigenaar van de "gemeenschappelijke" gedeelten gebruikmaken.

Als u een appartementsrecht aankoopt, is het van belang dat u inzage krijgt in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement.
 

Notariaat Oldenampsen bij erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid houdt in dat een erf / woning / bedrijfspand dienstbaar is aan een ander erf / woning / bedrijfspand. Ofwel, een erfdienstbaarheid is een recht dat vastzit aan de eigendom van bijvoorbeeld een huis of een perceel grond, waarbij de eigenaar van dit stuk grond iets moet toestaan ten gunste van de eigenaar van een naastliggend stuk grond, die dat recht heeft.

Als potentiële koper van een woning doet u er verstandig aan om u vooraf hieromtrent door uw makelaar of gemeente te laten informeren. Tijdens het transport van uw akten zal ook de notaris hier aandacht aan besteden.

Voor het vastleggen of het opzeggen van een erfdienstbaarheid is een notariële akte nodig. Vaak worden de erfdienstbaarheden al in de akte van levering opgenomen, zodat alles in één akte staat vermeld.

'Soms is niet op het eerste gezicht duidelijk of een perceel is bezwaard met een erfdienstbaarheid. Bijvoorbeeld bij de vraag of uw buurman over uw erf mag rijden om bij de weg te komen. De notaris kan dan een erfdienstbaarheidonderzoek laten instellen bij het kadaster. Zodat u weet waar u aan toe bent.'